Minder autoritjes specialisten nodig dankzij smart glass

In Friesland zijn al diverse autoritjes van de specialist ouderengeneeskunde (SO) bespaard gebleven, dankzij de inzet van de smart glass. Het Ambulant Verpleegkundige Team (AVT) van zorgorganisatie Patyna is in oktober gestart met het gebruik van de smart glass in de communicatie met SO’s. Met goed resultaat.

De smart glass is een camerabril waarmee via MS Teams een veilige verbinding gemaakt wordt met een computer of tablet op afstand. De specialist ouderengeneeskunde kan live meekijken naar de cliënt en communiceren met de dienstdoende ambulant verpleegkundige. Op deze wijze wil Patyna een extra mogelijkheid toevoegen aan de communicatie met specialisten ouderengeneeskunde tijdens hun bereikbare dienst.

Proef
Tijdens een proef van drie maanden wil het totale team ervaren of het gebruik van de smart glass van toegevoegde waarde is in de triage van acute of dringende cliëntsituaties. Ook hopen zij te ervaren dat de bereikbare dienst van de specialist ouderengeneeskunde ontlast wordt en dat er meer op afstand geadviseerd kan worden. In de tussentijd is de bril al meerdere keren ingezet met goed resultaat.

“De proef verloopt tot nu toe goed. De smart glass wordt steeds meer ingezet en wordt als handig ervaren”, zegt Herman Kuipers, senior adviseur human technology bij Patyna. “Het heeft onze SO’s tot nu toe al een paar autoritjes bespaard. Bij een incident of bijvoorbeeld een wond, kan de ambulant verpleegkundige niet alleen gemakkelijk met de arts schakelen, maar ook met collega verpleegkundigen op een andere locatie. En daardoor hoeft zelfs de arts niet altijd ingeschakeld te worden.”

Als de proef goed blijft lopen, worden kleine locaties structureel van een smart glass voorzien. “Verder kijken we hoe we de smart glass structureel in ons zorgproces kunnen inzetten. Daar zijn we nog niet helemaal uit, maar wel over aan het nadenken, aldus Herman.”