Over Anders Werken in de Zorg

Er liggen veel kansen om meer en slimmere zorgtechnologie en innovaties te ontwikkelen en toe te passen om de zorg beter te kunnen verlenen en om ouderen langer zelfstandig te laten blijven. Binnen Anders Werken in de Zorg werken al ruim 100 ouderenzorgorganisaties samen aan dit doel.

Innovaties in de zorg versnellen

‘Anders Werken in de Zorg’ heeft als missie om innovaties in de zorg te versnellen.
Dat vraagt een goede samenwerking tussen zorgorganisaties en minder individueel aan de slag te gaan. Binnen Anders Werken in de Zorg werken verschillende zorgorganisaties, zowel groot als klein, binnen een regio met elkaar samen om tot een succesvolle opschaling van innovaties te komen en kennis uit te wisselen. De aanpak per regio kan verschillen, maar het doel blijft hetzelfde.

Samenwerken op regionaal niveau

Anders Werken in de Zorg stimuleert samenwerking tussen (ouderen) zorgorganisaties op regionaal niveau. Anders Werken in de Zorg is in 2018 begonnen in de regio West-Brabant op initiatief van tanteLouise. Dit concept is overgenomen door Friesland en later volgden meer regio’s. Het aantal regio’s neemt nog steeds toe. Binnen elke regio zijn meerdere ouderenzorgorganisaties aangesloten. Om de projecten en kennisuitwisseling in elke regio te faciliteren, is er een regionaal programmamanager aangesteld die dit aanjaagt. Deze programmamanager heeft de cruciale rol om de activiteiten binnen de regio te coördineren en te ondersteunen en dit ook uit te wisselen met de andere regio’s.

Ondersteuning vanuit landelijke organisatie

Nu er al ruim 10 regio’s aangesloten zijn, wordt de bovenregionale afstemming steeds belangrijker. Om deze onderlinge afstemming en verbinding tussen die verschillende regio’s zo goed mogelijk te laten verlopen, is een landelijke stichting opgericht. Deze organisatie bevordert de regionale samenwerking van de aangesloten zorgorganisaties. Dat gebeurt onder meer door ze te ondersteunen op het gebied van kennisdeling en onderzoek, maar ook door ze te helpen om de opschaling van zorginnovaties te versnellen. Zo draagt Anders Werken in de Zorg bij aan het behouden van goede zorg voor ouderen en het verminderen van de werkdruk voor medewerkers. De landelijke stichting bestaat uit het landelijke bestuur, een raad van deelnemers en het landelijk programmamanagement. De stichting laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke raad van advies.

Samenwerkingspartners

Samen innoveren, implementeren en opschalen is de sleutel tot succes. Anders Werken in de Zorg werkt nauw samen met innovatieve bedrijven, start-ups, kennisorganisaties en onderwijsinstellingen. Bekijk onder het kopje samenwerkingspartners met wie we samen werken. 

Bestuur en organisatie

Landelijk Bestuur

Het bestuur van Anders Werken in de Zorg is samengesteld uit vier bestuurders van vier zorgorganisaties uit vier regio’s. 

Jan-Kees van Wijnen

Jan-Kees van Wijnen
Bestuurder tanteLouise (West-Brabant)

Simone Meertens

Simone Meertens
Bestuurder ZuidOostzorg (Friesland)

Marieke de Jong

Marieke de Jong
Bestuurder Eilandzorg (Zeeland)

Annet Boekelman

Annet Boekelman
Bestuurder Mijzo (Midden-Brabant)

Raad van Advies

De Raad van Advies heeft tot taak het (on)gevraagd adviseren van het landelijk bestuur over de strategische agenda en ontwikkelingen op lange termijn. Ze heeft ook een klankbordfunctie, waarbij inspiratie en leren van andere sectoren belangrijk is.

Lucien Engelen

Lucien Engelen

Zorginnovatie-strateeg voor Deloitte, Vodafone
en Laurentius ziekenhuis, spreker

Tonko Wedda

Tonko Wedda

Zorgvernieuwer en adviseur zorgtechnologie
en zorg-ICT

Miriam Haagh

Miriam Haagh

Voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg
en bestuurslid ActiZ

Ilse Kamps 1

Ilse Kamps

Adviseur, ex-CEO Catawiki, ex-exec Booking.com

Landelijk Programmamanagement

Het programmamanagement van de stichting Anders Werken in de Zorg zorgt voor bovenregionale verbinding en afstemming tussen alle aangesloten organisaties. 

Joost Adams

Joost Adams 
Landelijk programmamanager

Natascha van Riet

Natascha van Riet
Landelijk programmamanager

Sorsha Vermeij

Sorsha Vermeij
Landelijk communicatieadviseur

Raad van Deelnemers

De Raad van Deelnemers bestaat uit een bestuurlijk vertegenwoordiger per regio. Ze heeft als taak het (on)gevraagd adviseren van het bestuur rondom o.a. jaarplan en begroting.

rvd inge borghuis

Inge Borghuis
Regio Amsterdam, Amstelland-Meerlanden

rvd thijs houtappels

Thijs Houtappels
Regio Amsterdam, Amstelland-Meerlanden

rvd Erwin Duits

Erwin Duits
Regio Drenthe

rvd paul mutsaers

Paul Mutsaers
Regio Friesland

rvd lonneke de haan

Lonneke de Haan
Regio Midden Brabant

miranda de vries

Miranda de Vries
Regio Noordoost Brabant

rvd Peter Smoorenburg

Peter Smoorenburg
Regio Salland

Camiel Hoek2

Camiel Hoek
Regio West-Brabant

rvd coby traas

Coby Traas
Regio Zeeland

rvd carolien koning

Carolien Koning
Regio Zuid-Kennemerland

rvd katinka van boxtel

Katinka van Boxtel
Regio Zuidoost Brabant

Bekijk de regiopagina’s voor de regionale programmamanagers. 

Samenwerkingspartners

Kennisontwikkeling & onderwijs