Regio

Zuidoost-Brabant

Acht zorgorganisaties zijn aangesloten bij Anders Werken in de Zorg. We borduren hiermee voort op de gedachte van het Zorg Innovatie Platform Zuidoost-Brabant (ZIP): een actieve samenwerking tussen zorgaanbieders met als doel nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

We dragen bij aan versnelling van opschaling van (bewezen) technologische – en sociale (gedrags)interventies om arbeidsschaarste in de zorg te verminderen en tegelijkertijd zelf- en samenredzaamheid (samenzorg) te versterken. Dit doen we door samen te werken, te leren van elkaars ervaringen en kennis te delen.

Deelnemende Organisaties

Archipel Zorggroep
De Zorgboog
Joriszorg
Savant zorg
St. Annaklooster
Vitalis
Zorg in Oktober
Zuidzorg