Regio

Drenthe

Regio Drenthe is sinds juni 2022 aangesloten bij het programma Anders Werken in de Zorg. 17 zorgaanbieders in Drenthe hebben zich verenigd en zich aangesloten bij onze landelijke beweging. Met deelname wordt innovatie aangejaagd en versneld. Door inzet van zorgtechnologie, in minder tijd en met minder inspanning, goede zorg verlenen, het werkplezier vergroten en ouderen meer zelfredzaam maken is de kern van de aanpak. Niet langer zelf het wiel uitvinden maar van elkaar leren en samen optrekken. Met veel aandacht voor sociale innovatie om de veranderbereidheid van medewerkers te vergroten en de innovatievolwassenheid van organisaties te verbeteren. De kennis en ervaring die wordt opgedaan bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgtechnologie wordt met elkaar gedeeld waarbij we samen optrekken met ketenpartners en kennisinstellingen. Door samen te innoveren, implementeren en op te schalen dragen we bij aan de structurele inzet van bewezen effectieve innovaties.  Daarmee dragen we bij aan het behoud van goede zorg voor ouderen, de betaalbaarheid hiervan, het verminderen van werkdruk van medewerkers en het opvangen van de toenemende zorgvraag.

Aan de volgende doelen wordt gewerkt in regio Drenthe:

  • Implementatie en opschaling van bewezen technologieën
  • Medewerkers en cliënten vaardig(er) maken in inzet zorgtechnologie
  • Samenwerking en kennisdeling op diverse thema’s en doelgroepen
  • Samenwerken met kennispartners (waaronder TZA, NHL Stenden, Hanzehogeschool onder de vlag Health Noord).

Regionaal programmamanager

Paulien van der Meulen
p.vdmeulen@tangenborgh.nl
Erika Akse - Blink
E.akse@noorderboog.nl

Innovaties

Deelnemende Organisaties

't Derkshoes
Accoladezorg
De Bremhoeve
De Zorgzaak
Dignis
Icare
Interzorg
NNCZ
Sanniek
Tangenborgh
Treant
Verzorgd Wonen Exloo
Westerkim
Zorggroep Drenthe
Zorggroep Noorderboog
ZZWD