Links Wim van der Veen, Wijkverpleegkundige Friese Wouden, rechts Willem Jan Lampert, apotheker

Pilot: medicatie in eigen beheer van cliënten

De vraag naar thuiszorg groeit, maar het aantal (thuis)zorgmedewerkers neemt af. Daarnaast ligt de maatschappelijke focus op reablement van cliënten om zoveel mogelijk in eigen regie hun dingen te doen. Daarom kijken zorgorganisaties goed naar hoe ze zorg slimmer en anders kunnen inrichten. Meer regie bij cliënten is mogelijk door mensen te ondersteunen met hulpmiddelen en het informele netwerk.

Cliënten langer zelfredzaam met medicatie door inzet van hulpmiddelen
Zorgmedicatie is één van de onderwerpen die cliënten relatief eenvoudig zelf kunnen doen, zonder inzet van zorgmedewerkers. In omgeving Wolvega en Bakhuizen start half juni een pilot waarin thuiswonende cliënten zelf de regie terugkrijgen over hun medicatiebeheer en -inname. Tot nu toe kwam een thuiszorgmedewerker eenmaal of een aantal keer per dag langs om de medicatie aan te reiken. Cliënten krijgen half juni de medicatie in eigen beheer. Om te zorgen dat de medicatie goed en tijdig ingenomen wordt, kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet. Bijvoorbeeld een weekdoosje, een app van de apotheek, medicijnrol of medicijndispenser. Ook de hulp van naasten kan een belangrijke rol spelen. De apotheker of thuiszorgmedewerker bepaalt samen met de cliënten uit de pilotregio welk hulpmiddel het meest passend is.

Samenwerking in de Friese zorgketen
De pilot is een initiatief van Anders Werken In de Zorg Fryslân, ROS Friesland, Friese Apothekers Organisatie (FAO) en Stichting Apotheekhoudende Huisartsen Friesland (SAHF). De samenwerking is essentieel om medicatiebeheer binnen de Friese zorgketen optimaal en slim in te richten. Er wordt een effectief en efficiënt ondersteuningsproces ontwikkeld, met specifieke aandacht voor het gebruik van medicijndispensers als hulpmiddel.

Beoogde resultaten zijn van de pilot:

  • Een verbeterde kwaliteit van zorg: onder andere het verminderen van medicatiefouten, het bevorderen van therapietrouw en het waarborgen van de veiligheid van medicijngebruik.
  • Verhoogde zelfredzaamheid van burgers door hen in staat te stellen hun medicatie op een zelfstandige en verantwoorde manier te beheren.
  • Versterkte samenwerking tussen zorgverleners, apothekers en andere betrokken partijen binnen de Friese zorgketen.

De pilot loopt tot de zomer, daarna wordt gekeken hoe dit verder uitgerold kan worden in Fryslân. Naast medicatie zijn het druppelen van ogen en steunkousen onderwerpen waarmee burgers zich zo lang mogelijk zelf kunnen redden met ondersteuning van informele zorg of hulpmiddelen. Deze projecten worden ook in de loop van 2024 opgepakt.

Meer weten?
Voor meer informatie over de pilot kunt u terecht bij Ingrid Breuker Stockmann, programmamanager Anders Werken In de Zorg Fryslân
ingrid.breuker@anderswerkenindezorg.nl