Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg

Ouderen zelfredzamer maken en met minder tijd en inspanning goede zorg blijven bieden, daar werken we gezamenlijk aan vanuit Anders Werken in de Zorg. Daar kan de inzet van slimme zorgtechnologie een belangrijke bijdrage aan leveren. De Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg(STOZ) geeft daar een extra impuls aan.

STOZ
De STOZ is bedoeld om een extra impuls te geven aan de inzet van digitale of hybride processen, zodat zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen en zorg- en welzijnsmedewerkers worden ontlast.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 25 april en woensdag 8 mei van 09.30 – 11.00 uur is er een online startbijeenkomst waar geïnteresseerden terecht kunnen voor vragen en meer informatie. Het loket voor subsidies opent 14 mei voor aanvragen. Met deze regeling kunnen (ouderenzorg)aanbieders tot €25.000 subsidie krijgen wanneer ze in de beginfase zitten en tot €750.000 voor het evalueren en opschalen van een bestaand idee.

Inschrijven voor de startbijeenkomst
Ga naar de site van RVO om je in te schrijven voor de startbijeenkomst (op 25 april of 8 mei)  www.rvo.nl/stoz