Vooruit tijdens de digitale Werkplaatsen

Voor de inmiddels welbekende werkplaatsen binnen Anders Werken in de Zorg vormde het coronavirus geen belemmering. Fysiek bij elkaar komen? Dat was niet mogelijk. Vanuit tante’s Zorglab navigeerden Nils van de Reijt en Daan de Viet alle betrokkenen digitaal langs de meest relevante thema’s binnen het programma. Zo sloten niet alleen West-Brabantse zorgaanbieders aan, maar was er ook animo vanuit andere delen van Nederland. Een korte terugblik.

Hoe hangt de vlag erbij?

Tijdens deze digitale werkplaats was daar het moment om te ventileren hoe de situaties er in de verpleeghuizen voor staan. Monique Cooijman, programmamanager regionale transitie middelen West-Brabant, benoemt dat de impact van de coronacrisis tussen verpleeghuizen en locaties heel verschillend kan zijn. Tevens liggen er juist nu kansen. Zo kan bij noodzaak een oplossing – zoals expertise op afstand – van nog grotere meerwaarde zijn. Nood breekt wetten, zo klinkt het. Na deze sessie staat de blik van deelnemers in ieder geval weer vooruit.

Het opschalingsmodel

‘Innoveren wil iedereen, maar veranderen is lastig’ zo concludeerde Chantal van Spaendonck tijdens de tweede digitale werkplaats. De sessie stond in het teken van de kritische succesfactoren die aanwezig moeten zijn, om de kans op het doen slagen van een innovatietraject te vergroten. Implementatie en opschaling houdt de gemoederen bezig, ook binnen Anders Werken. Juist daarom is er gewerkt aan een specifiek opschalingsmodel. José Loeffen (EIT-Health) is grondlegger van het model, dat tijdens de werkplaats op interactieve wijze werd verrijkt door de deelnemers. Je kunt het model zien als soort organisatie-APK. Een APK om te bepalen of jouw zorgorganisatie onder de motorkap goed onderhouden is, en je een innovatietraject in goede banen kan leiden. Het model zal komende periode, bij wijze van ondersteuning, bij meerdere organisaties ingezet worden.

Vilans Onderzoekt!

Met grote aandacht vanuit onder andere Friesland werd het eerste onderzoeksrapport binnen Anders Werken in de Zorg gepresenteerd. Het is het resultaat van meer dan een jaar aan interviews, tests, vragenlijsten, en observaties met betrekking tot verschillende projecten en use-cases. Dit alles onder leiding van dr. Henk Herman Nap die tijdens de werkplaats werd ondervraagd over het onderzoek en zijn ervaringen met Anders Werken in de Zorg. Henk Herman: ‘Een van de unieke elementen binnen Anders Werken is het open karakter van samenwerken, tussen zorgaanbieders, ondernemers en een kennisinstelling als Vilans, een levend voorbeeld van ‘open innovatie’.

Download de ‘Anders Werken in de Zorg whitepaper’.

Anders Werken in de Zorg heeft afgelopen periode dus niet bepaald stilgelegen, integendeel. De implementaties van diverse trajecten staan inmiddels vastgepind in de agenda’s. Een ook tijdens corona is maar weer eens gebleken: ‘Anders Werken in de Zorg, niet omdat het kan, maar omdat het moet!’.