Implementatiecoaches; een meerwaarde voor AWIZ

Implementatiecoaching bij Anders Werken in de Zorg

Implementatiecoaches spelen een rol bij het succesvol doorvoeren van veranderingen en nieuwe processen in organisaties. Jethro, een ervaren implementatiecoach, deelt zijn inzichten en ervaringen in dit interview. Samen met Désirée Hobbelen zijn zij de implementatiecoaches in de regio West-Brabant.

Kun je kort vertellen wat de rol van een implementatiecoach inhoudt?

Jethro: “Onze rol is vooral om de projectleider bij de organisatie te ondersteunen. Dat is op maat. De vraag is heel divers. Er zijn organisaties die al langer bekend zijn met implementaties van zorgtechnologie. Daar is de innovatiegereedheid vaak al op orde en zijn processen daarop ingeregeld. Daar zijn we vooral sparringpartner,  bewaken het overzicht, en houden rekening met zaken die over het hoofd kunnen worden gezien.”

“Bij andere organisaties zijn we meer hands-on bezig, wonen gesprekken bij en stellen projectplannen op. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat technologie in een bepaalde tijd en goed geïmplementeerd wordt.”

“Omdat elke organisatie een ander startpunt heeft doen we altijd een persoonlijke intake. We gebruiken modellen zoals die van Koster, waarbij we langs vijf domeinen gaan: visie, belang, proces, middelen en competenties. Zo krijgen we snel inzicht waar we op moeten inzetten.”

Wat is de meerwaarde die implementatiecoaches brengen bij het doorvoeren van veranderingen in een organisatie?

Jethro: “Versnelling en overzicht. Zodat de mensen die wij ondersteunen door onze begeleiding beter begrijpen wat er nodig is om met nieuwe technologie aan de slag te gaan en dat doorvertalen naar de organisatie. Bij een eerste project zoeken we veel beleidszaken en processen uit wat nog niet bekend is, zodat het bij een tweede project  sneller zal verlopen.”

“Daarnaast  bieden we vooral structuur en bepalen het ritme. We fungeren als aanjagers, bijvoorbeeld als ze ergens vastlopen en moeten nadenken over hoe we dat gaan oplossen. We vervullen ook brugfuncties tussen organisaties, omdat we bij verschillende organisaties in de regio aan de slag zijn.”

Kun je concrete voorbeelden geven van successen die zijn behaald dankzij de inzet van implementatiecoaches?

“Ik ben trots op de implementatietoolkit over de momo BedSense die we hebben gemaakt. Als implementatiecoaches zijn wij de brug tussen organisaties om tools uit te wisselen over implementatie. In de regio West-Brabant is de momo BedSense veel geïmplementeerd. We hebben erg veel kennis en tools gecreëerd. Waarom bundelen we die niet en stellen deze beschikbaar voor iedereen die wil beginnen met de implementatie van de BedSense en vanaf start tot het einde wil weten wat ze moeten doen? Dat hebben we gedaan!

Waarom heb je ervoor gekozen om als implementatiecoach aan de slag te gaan?

Jethro: “Van nature begeleid ik organisaties op het gebied van innovatie. Ik ben van oorsprong ook geschoold in de innovatietheorieën; design thinking en lean startup. Ik werd getriggerd door de naam Anders Werken in de Zorg, omdat hier de ambitie is om echt anders te gaan werken. Daarbij vind ik het dan ook belangrijk om naast innoveren te helpen bij het implementeren van bestaande technologie. “

“Fijn ook dat ik dit samen met Désirée Hobbelen doe. Zij is voorheen zelf leidinggevende geweest in de zorg en heeft vanuit die rol ook veel bijgedragen aan vernieuwing. Doordat we regelmatig overleggen vullen we elkaar goed aan bij casussen.”

Zijn er lessen die je hebt geleerd die waardevol zouden kunnen zijn voor andere regio’s?

Jethro: “ Wat ik zie is dat projectleiders veel verschillende projecten onder zich hebben en daarnaast te maken hebben met werknemers die door de werkdruk niet altijd mee kunnen helpen aan een project. Daarnaast merken we dat projectleiders niet altijd de kennis, ervaring of lef hebben om kritische vragen te stellen richting de organisatie. Doordat wij niet werkzaam zijn bij een zorgorganisatie, kunnen wij onafhankelijk advies geven en daarmee ook de kritische punten benoemen in de organisatie. Dit helpt de projectleider om effectief te zijn, zonder dat hij/zij daar zelf iets in hoeft te doen. Het principe ‘vreemde ogen dwingen’ gaat hier wel op, waardoor projectleiders mee kunnen varen op onze ervaring en een volgende keer dit zelf kunnen doen.

Toolkit momo BedSense

Toolkit momo BedSense