Regio

West-Brabant

In 2018 is de regio West-Brabant als eerste gestart met het programma Anders Werken in de Zorg. Zorgorganisatie tanteLouise, toen nog onder bestuur van Conny Helder, nam het initiatief. Inmiddels zijn er twaalf ouderenzorgorganisaties aangesloten in West-Brabant.

Samen werken we aan drie thema’s waarop wij de meeste noodzaak zien om te innoveren: zelfredzaamheid, fysieke belasting en nachtzorg. De Momo bedsense, Medido en Skincair zijn enkele voorbeelden van de kansrijke innovaties die we hebben uitgekozen om te testen of op te schalen. Door slim samen te werken en onze kennis te delen, versnellen we de opschaling van deze technologieën in onze regio. De samenwerking met Vilans op het gebied van onderzoek helpt ons daarbij.

Innovaties die zich nog onvoldoende hebben bewezen testen wij. De kennis die ons dat oplevert, delen we met de deelnemende organisaties binnen en buiten de regio’s en de leveranciers van het product. Hebben de innovaties zich bewezen? Dan starten we direct met implementeren en opschalen.

Daarnaast focust de regio West-Brabant op datamanagement, gezamenlijke inkoop en is er een leercommunity opgezet.

Regionaal programmamanager

Maud van Riel
maud.vanriel@anderswerkenindezorg.nl

Innovaties

Deelnemende Organisaties

Avoord
De Wijngaerd
Egala zorg
Groenhuysen
Het Hoge Veer
Kloek Roosendaal
Maaswaarden
Mijzo
Park Zuiderhout
St. Elisabeth
Surplus
TanteLouise
Thebe
TWB