Midden-Brabant

‘Samen optrekken, kennis en ervaringen delen om zo de toepassing van zorgtechnologie te waardborgen. Zodat we niet allemaal hetzelfde wiel uitvinden, want met elkaar bereik je meer.‘ Onder dat motto bundelen elf ouderzorgorganisaties uit Midden-Brabant de krachten met de andere regio’s in het netwerk Anders Werken in de Zorg.
De deelnemende organisaties in Midden-Brabant zijn onder meer aan de slag met de voor Anders Werken bekende innovaties zoals het slimme incontinentiemateriaal en smartglasses (expertise op afstand). Daarnaast is regio Midden-Brabant onder andere actief met de toepassing van een medicijndispenser voor bewoners en het experimenteren met spraakgestuurd rapporteren.

Deelnemers Midden-Brabant