Eerste werkplaats Anders Werken

Als vervolg op de awareness-sessies in maart en april hielden Vilans, tanteLouise en het Care Innovation Center (CIC) op 27 juni de eerste ‘werkplaats’: een bijeenkomst voor deelnemers van het programma Anders werken in de zorg met als doel het delen van ervaringen tot nu toe. In de inspirerende omgeving van het Innovitapark in Roosendaal opende Conny Helder – bestuurder van tanteLouise en het CIC – de bijeenkomst, waarna in vogelvlucht de stand van zaken van Anders Werken werd gegeven. Alle awareness-sessies zijn achter de rug en de leveranciers zijn bij veel deelnemers al langs geweest of hebben dit gepland.

In een ontspannen sfeer vertelden de aanwezigen – een afvaardiging van zo’n 6 deelnemende organisaties – in kleine groepjes elkaar hoe de implementatie van technologie en innovatie in hun eigen organisatie tot nu toe verliep. Wat werkte goed, welke problemen heb je ervaren, wat zou je volgende keer anders doen en wat neem je mee naar het programma Anders Werken? Handig, die tips!

Ook waren 2 zorgmedewerkers van tanteLouise aanwezig die beiden werkzaam zijn op afdelingen waar reeds gewerkt wordt met het slim incontinentiemateriaal en de bril voor expertise zonder afstand. Zij werden de hemd van het lijf gevraagd: hoe ging dat in jullie team, wat deed je met weerstand, hoe werd je geïnformeerd, welke uitdagingen heb je gezien en welke tips geef je anderen? Dit gesprek leverde veel bruikbare informatie op.

Al met al een geslaagde eerste bijeenkomst. In september komt de groep weer bij elkaar.