Fysieke belasting medewerkers:

Exoskelet (lopend project)

Uitdaging

Zorgmedewerkers zijn vaak betrokken bij fysiek intensieve taken, zoals het tillen, verplaatsen, wassen en ondersteunen van cliënten. Deze fysieke belasting kan leiden tot gezondheidsklachten bij zorgmedewerkers. Rugklachten komen hierbij vaak voor. Het tillen, draaien, wassen, ondersteunen van cliënten of het herhaaldelijk buigen en tillen gedurende lange werkdagen kan de rug belasten en leiden tot pijn, letsel en zelfs verzuim en uitval.

Oplossing

Een mogelijke oplossing is het gebruik van ‘exoskeletten’. Een exoskelet biedt ondersteuning door fysieke belasting te verlichten tijdens werkzaamheden. Een exoskelet wordt gedragen om het bovenlichaam en de benen van de zorgmedewerker, waardoor deze ondersteunt bij het uitvoeren van til- en verplaatsingshandelingen, en bij andere zorgtaken. De belasting op de rug wordt op deze manier verminderd.

Wat het oplevert

Op dit moment wordt bekeken in hoeverre het exoskelet een positieve bijdrage kan leveren voor zorgmedewerkers. Exoskeletten bieden verschillende mogelijke voordelen voor zorgmedewerkers. Ze kunnen de belasting op de rug verminderen, waardoor rugklachten afnemen. Exoskeletten helpen zo verzuim voorkomen als gevolg van rugklachten. Het exoskelet kan mogelijk ook ondersteunen bij het re-integratieproces van mensen die uitgevallen zijn vanwege rugklachten.

Enkele leveranciers

Bekijk hier in welke regio wordt samengewerkt rondom deze innovatie.

Klik op een regio voor de contactpersoon