De Wever wil graag een bijdrage leveren aan een zinvol bestaan van onze cliënten. Dit door hen te faciliteren met een breed en samenhangend pakket van welzijn, professionele zorg, behandeling en wonen. We realiseren dit bij voorkeur dicht bij de cliënt, in de buurt waar hij of zij altijd gewoond heeft, in nieuwe woongemeenschappen, of in een beschermde woonomgeving met een sfeer die de cliënt herkent en als prettig ervaart. Onze cliënten en hun familie voelen zich welkom, veilig en gerespecteerd. We ondersteunen cliënten in hun zelfredzaamheid, gaan uit van de eigen kracht van de cliënt en respecteren daarbij de wensen van de cliënt. Dit realiseren we met professionele, betrokken en verantwoordelijke medewerkers.