Maria Dommer is deelnemer vanuit het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht.