Mijzo is er voor mensen met grote gezondheidsuitdagingen die op eigen wijze vorm willen geven aan hun leven. We zijn er voor ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Daar waar thuis ook is. Samen met cliënten en hun naasten willen we ontdekken wat de best passende zorg of ondersteuning is. Mijzo stelt medewerkers in staat om creatieve oplossingen te bedenken om meer waarde voor de cliënt te realiseren. We streven daarbij naar innovaties om cliënten, medewerkers en vrijwilligers goed te kunnen ondersteunen en om onbekende en ongekende mogelijkheden voor de toekomst te ontdekken. Door samen te werken met andere organisaties kunnen we belangrijke stappen zetten om de maatschappelijke uitdagingen waar we in de zorg voor staan het hoofd te bieden.