Bij Patyna staan we voor fijn wonen, welbevinden en goede zorg voor onze cliënten. Centraal in ons werken staat de unieke mens. Met onze waarden aandacht, verbinding en vertrouwen zijn we verankerd in de gemeenschappen waar we werken. We helpen elkaar en we delen. Want samen maken we een thuis. We dogge it mei elkoar! Door onze cliënten te kennen en te begrijpen spelen we in ons werk in op hun wensen. Door echt te luisteren, zijn we er voor elkaar. Want juist door een schouderklopje, een grapje of een moeilijk moment met elkaar te delen, maken we het verschil.