Zorgkantoren Coöperatie VGZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz in de volgende zeven regio’s: Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Nijmegen, Noord- en Midden-Limburg, Waardenland en Noord-Holland Noord.