Terugblik op het jaar 2023

Terugblikkend op een succesvol jaar willen we graag ActiZ en alle andere betrokkenen bedanken voor hun bijdrage. Samen hebben we stappen gezet en mooie resultaten geboekt. Hier delen we graag de voornaamste hoogtepunten van 2023.

Onze belangrijkste hoogtepunten:

Governance:

 • In februari werd de AWIZ Stichting opgericht.
 • De organisatie werd succesvol opgestart.

Groei:

 • Zonder actieve werving breidde Anders Werken in de Zorg uit naar 11 regio’s en omvatte 136 organisaties.
 • We verwelkomden 6 nieuwe regio’s en zitten er veel geïnteresseerde regio’s in de pijplijn voor 2024.

Structuur en ondersteuning voor regio’s:

 • Er is een structuur opgezet voor afstemming en uitwisseling tussen de regio’s.
 • Regio’s werden gefaciliteerd bij het opstarten van regionale samenwerking.
 • De inspectie heeft onderzoek gedaan naar Anders Werken in de Zorg en onderstreept de potentie en gedegen aanpak.
 • Onze online leercommunity werd in samenwerking met Vilans gelanceerd.

Communicatie:

 • Een nieuwe overzichtelijke website werd gelanceerd.
 • Een succesvol congres trok 400 bezoekers.
 • Er werd een eigen podcast geïntroduceerd.

Collectieve inkoop, raamovereenkomsten met ondernemers:

 • Bedsensor: Momo Bedsense (landelijk).
 • Slim incontinentiemateriaal: Tena (landelijk).
 • Medicijndispenser: Medido (regionaal).

Diverse hulpmiddelen voor regio’s ontwikkeld:

 • Implementatietoolkit Bedsensor.
 • Handreiking regionale samenwerking en meer.

Gesprekspartner vanuit het werkveld:

 • We hadden een actieve rol in het escaleren van signalen vanuit het werkveld, onder andere naar IZA via ActiZ.
 • We hebben meegedacht met diverse regelingen en platforms, zoals ZN/IZA.

Diverse samenwerkingen geïnitieerd:

 • Consortium Uniforme waardebepaling: samenwerking met onderzoekorganisaties om tot een onderzoeksmethodiek te komen.
 • Start van gezamenlijke landelijke implementatietoolkits met Vliegwiel, Vilans, TZA, gestart met leefstijlmonitoring.

Implementatie en onderzoek:

 • We hadden een actieve bijdrage aan de implementatie en onderzoek van verschillende innovaties.
 • Er kwamen talrijke nieuwe onderzoeken en rapportages beschikbaar op Vilans’ kennisbank .

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen. We kijken uit naar een nog succesvoller 2024 en blijven ons inzetten voor innovatie en verbetering binnen de zorgsector.