Ontwikkelingen regio Midden- en West-Brabant – begin 2024

Lees meer over community datamanagement en de kick-off van twaalf technologieprojecten in Midden- en West Brabant

Community datamanagement

Op 6 februari werd het startschot gegeven voor de derde pijler met de oprichting van de Community datamanagement. Hierin wordt samengewerkt aan de realisatie van een duurzaam systeem voorinformatie-uitwisseling in en tussen de regio’s. Het doel gaat verder dan het ontwikkelen van een visie. De Community datamanagement wil ook inzichten en analyses op basis van data-uitwisseling bevorderen. De beschikbaar komende databieden niet alleen antwoorden op verantwoordingsvragen met betrekking tot KIK-V. Ze ondersteunen ook de onderzoeken naar de innovaties van AWIZ in Midden- en West- Brabant. Benieuwd naar de aftrap van 6 februari? Bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=vpcL3sTYfXc

Kick-off twaalf technologieprojecten

Op 19 februari ging pijler één ‘live’. Projectleiders van de 25 organisaties van AWIZ Midden- en West-Brabant kwamen samen voor de regionale kick-off van alle twaalf technologieprojecten. In gezamenlijke werksessies werden per project onder meer doelstellingen, mijlpalen en leveranciers besproken. Vilans was bij alle sessies aanwezig. Zij gaan er samen met de organisaties voor zorgen dat er voor alle technologieprojecten waardebepalend onderzoek plaatsvindt. Zo kan impact van technologieën zichtbaar gemaakt worden en wordt het mogelijk opgedane kennis te delen. Geïnteresseerd in de twaalf projecten die in onze regio’s uitgevoerd worden? Bekijk hier de kick-off:
Kick-off projecten(youtube.com)