Positieve energie tijdens awareness-sessies

In de maanden maart en april zijn maar liefst 11 zorgaanbieders bezocht. Allemaal in het teken van het creëren van bewustwording: het werken in de zorg moet anders! Deze sessies markeren de start van het programma Anders werken in de zorg. Aangevoerd door innovatieadviseurs van tanteLouise en Vilans werd nog eens haarfijn stilgestaan bij de enorme uitdagingen die er op de (ouderen)zorg afkomen.

In een interactief vervolg van de sessies werden de ambities van de betreffende zorgaanbieder in kaart gebracht. Wat zijn de dromen, ambities en wensen waaraan het programma zou moeten bijdragen? Het hebben van meer tijd voor bewoners, het open staan voor vernieuwing, een aantrekkelijke werkgever zijn. Het is een greep uit de ambities die naar voren kwamen.

Uiteraard werd er tijdens de sessies ook uitleg gegeven over de drie innovaties die momenteel binnen het programma Anders Werken vallen. Uiteraard werden de vele vragen die dit soms met zich meebracht zo goed als mogelijk beantwoord. De reacties waren nagenoeg allemaal positief, en soms ook grappig. Zo werd de medicatie-smartglass met de bril van Roy Orbison vergeleken. Bij zorgaanbieder Het Hoge Veer uit Raamsdonkveer leverde zelfs zorghond ‘Lady’ een positieve bijdrage.

Het was na de awareness-sessie niet de bedoeling om achterover te gaan leunen. Aan het eind van de sessie kregen de zorgaanbieders namelijk een opdracht mee. Creëer interne bewustwording, was het devies. Ook kregen de aanbieders de opdracht hun eigen teams te selecteren die daadwerkelijk met de innovaties aan de slag gaan. Met de awareness-sessies is het fundament gelegd voor het vervolg van het traject, namelijk het bezoek van de leveranciers.