West Brabant organiseert eerste bijeenkomst van Anders Werken in de Zorg Leer Community

Op 30 mei was de allereerste bijeenkomst van de Anders Werken in de Zorg Leer Community in de regio West Brabant. Onder het motto: ‘Gewoon Samen Doen’, kwamen ongeveer 25 mensen van verschillende zorgorganisaties in de regio bij elkaar samen voor een Care-and-Share-sessie.

De groep bestond uit digicoaches, ambassadeurs zorginnovatie, projectleiders en zorginnovatoren.  Ze deelden hun ervaringen en ideeën en gingen in groepjes met elkaar aan de slag. Belangrijkste conclusie was dat je elkaar nodig hebt als keten om zorginnovatie goed en snel te kunnen implementeren en opschalen. Daarnaast waren de deelnemers het met elkaar eens dat uitwisseling tussen zorgorganisaties belangrijk is van elkaar te leren. Zij gaven ook aan dat zij hier zelf ook behoefte aan hebben. De werkgroep gaat nu aan de slag om hier vervolg aan te geven.