Resultaten Vilans onderzoek Anders Werken in de Zorg

In 2019 is het Anders Werken-project gestart in de regio West-Brabant. In de tussentijd kreeg het programma een vlucht toen de regio’s Friesland, gevolgd door Zeeland en Midden-Brabant zich aansloten bij het programma. Nu zijn we drie jaar verder en heeft Vilans onderzocht wat het programma ons tot nu toe brengt.

Werken we op de goede manier met elkaar samen? Draagt kennisdeling én de inzet van nieuwe zorgtechnologie bij aan werkdrukverlichting? En de hamvraag: Kunnen we straks met hetzelfde aantal zorgverleners meer kwetsbare ouderen goede zorg leveren dankzij zorgtechnologie? Jazeker! Dat bleek wel tijdens ons congres op 4 november, maar gelukkig komt het ook naar voren in de resultaten uit de onderzoeken van Vilans.

Daan de Viet, innovatieadviseur tanteLouise, is trots op de resultaten: “Vilans is erin geslaagd om op zorgvuldige wijze zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten te presenteren. In de presentatie van de resultaten is een mooie balans gevonden tussen de zachte kosten en baten en de harde (cijfermatige) kosten en baten. Dit geeft een compleet beeld en helpt ons én andere organisaties om de juiste beslissing te nemen ten aanzien van een zorgtechnologie. Dankzij de rapportages en factsheets hoeven we dus niet langer in de mist te navigeren. Ook in de toekomst hopen we met deze manier van onderzoek de evaluatie van zorgtechnologieën vorm te geven. Meten is immers weten.”

Henk Herman Nap, onderzoeker bij Vilans, presenteerde de resultaten van de onderzoeken tijdens het congres en publiceerde de complete rapportages en factsheets via de website van Vilans. Het gaat om rapportages over het gebruik van slim incontinentiemateriaal, de expertisebril en valimpactreductie. Ook is er een procesrapportage waarin de activiteiten staan beschreven die bijdragen aan de kennisdeling binnen het programma. Via onderstaande links kun je alle rapportages en factsheets downloaden.

Factsheets:

 

Eindrapporten: